iMo Coaching

ICF-Associated Certified Coach, ACC
Lösningsfokuserad – Certified ”Brief Coaching PURE”
Hypnos- och Suggestopedi & HypnosCoaching
Sorgearbete & Bevittning
Kost-hälsa-näring-livsstil-välmående
PQ – Emotional & Mental Fitness

Mitt WHY
Jag vill förbättra mina klienters livskvalitet, arbete, hälsa och ledarskap mha av coaching och rådgivning.

Mina tre ledord
Tillit – Respekt – Konfidentialitet

iMo är mitt namn utomlands, där det för många är svårt att uttala Inge-Mo, så jag har använt Ingi och iMo – har också länge varit Apple-fan. Uttalas Aimå, Har rest billigt runt i Asien sammanlagt ett år. Bott & jobbat nästan ett år i England och sambon är britt.
 
Loggan är Japan-inspirerad – zen & tori – då min bästa vän där återuppstod i maj i år. Jag trodde han dött vid Fukushima-katastrofen.

Boka ett kostnadsfritt 15 minuters konsultationssamtal för att ställa frågor, diskutera upplägg m m.

+46 (0)722-00 48 97

Kan jag inte svara, ringer jag upp dig så fort jag kan.

INBJUDAN
Livskurs - få styr på livet
Börjar online 11:e januari

Bulletlista - få styr på livet

Inge-Mos glädje- & lyckolista

iMo Coaching

Finlandssvenska. Från springflicka, maskinskriverska & telefonist i Helsingfors till kontorist & sekreterare i Sverige. Egenföretagare i tio år som föreläsare, moderator, utbildare samt projektledare för sju kompetensprojekt, fem med EU-stöd. Hade både personal- och budgetansvar. 15 år som ledningsassistent, internationella chefer och kolleger, från börsnoterade till små företag, oftast med roller som IT-koordinator, Expat Services, Office-, HR-, Event- och Travel Manager, EHS – Environment & Health & Safety Manager; arbetsmiljö, kameror, larm, skyddsutrustning, vakter, Polisen, utryckningar, bilar samt krisplaner för åtta köpcentra i Sverige. Medgrundare & riksordförande för en sekreterarorganisation med 800 medlemmar på 90-talet – SSIO.
Startade på nytt eget företag samma dag som jag gick i pension sommaren 2019. Började med två hälsoutbildningar på hösten – en på Masesgården, en i Skåne. Sedan kom Covid så jag fortsatte med fyra coachutbildningar och sedan två till, bara för säkerhets skull och stor vetgirighet.

Dessa utbildningar ger mig fler verktyg att arbeta med, behovsstyrt av klienten. Jag fortsätter att kontinuerligt att vidareutbilda mig inom mina specialområden för det ger mig och mina klienter värde. Vid diskussionen innan coaching eller rådgivning diskuterar vi ihop oss om vad som kan behövas, ibland alla fyra, ibland bara en.

Jag vänder mig främst till kvinnor 40+ med något i deras liv som skaver. Har över 200 coachade timmar i bagaget och över 1.000 utbildningstimmar.

Välkommen på en upptäcktsresa, en möjlighet för dig till att utforska, gräva, vända och vrida på av dig utvalda delar. Ett detektivarbete med utmaningar, dock inte press. Du väljer takten, du väljer vägen. Kartläggning kan ingå. Verktyg. Metoder. Strategier. Granskning av begränsande tankar – stämmer de? Pröva ett nytt sätt/en ny tanke, ett nytt beteende, en ny känsla – hur känns det? Fungerar inte det första, testa något annat.

Coaching

Ledarskapscoaching – mellanchefer & ledare med budget- och personalansvar, samt de med stort ansvar men inte lika mycket befogenheter, t ex projektledare och KAM. Utveckling av dig själv, ledarskapet och rollens mångsidighet. Stöd i förändrings-, förbättrings- och målsättningsarbete. Livscoaching – hur hantera förändringar, förbättringar, förnyelser och utmaningar på ett starkare sätt. Sätta gränser, självkänsla och -förtroende. Inkl PQ-Coaching – emotionell och mental träning. MyMapping är en hel och gedigen kartläggning på 12 gånger – personlighet, egenskaper, styrkor & svagheter, värderingar m m.

Commitment-Sparring Partner / Accountability Coach

Korta samtal mha Solution Focused BRIEF Coaching & Nudging för att hjälpa till att planera klientens veckopunkter, åtaganden och prioriteringar; både privat och arbetsmässigt. Bolla idéer, hantera kost & hälsa, balans, familjeliv, utmaningar och problem på jobbet, vrida & vända en fråga på djupet för att hitta alla för- och nackdelar, målsättningsdokument 1-2-3-4, finna och fira vinster, dra lärdomar, öka bemästringskontot samt bli peppad att fortsätta. Någon som står på din sida och finns för dig. Vanligen 15 min/vecka eller så länge/ofta du behöver.

Sorgearbete & Bevittning

Personer som gått igenom förluster (inte bara dödsfall) och behöver samt vill bearbeta, reda upp, sortera och avsluta ouppklarade delar mha ett välbeprövat program – 40 år i USA, 20 år i Sverige. En hel del tid avsätts på var och ens unika relations- och förlustdiagram samt en av mig utformad mall för livsinventering. 8 gånger på plats, ca 1 timme per gång. Läsning av boken innan samt hemarbete tillkommer. Bevittning; läs mer under Tjänster, Sorgarbete.

Hälso-, kost- och näringsrådgivning

Personer som är intresserade av att arbeta med att förbättra sin hälsa i olika steg. Kost, sömn, träning/rörelse, andning, stresshantering, balans, näringsbrister eller -överskott. Säljer varken snabb- eller mirakelkurer, bantningspreparat eller dyra specialtillskott. Vilka behov behöver du hjälp med? Jag jobbar främst med ALP och AIP genom ett ACT-tänk (Acceptance Committment Training.)

Referenser

Mrs. H, Stresspedagog

Coachningen har varit en stor del i min utveckling under året som gått, från en liten trasa med självkänslan i botten, till en stark och tydlig person med skinnet tillbaka på näsan. Koncentrationen på mig har varit väldigt utvecklande.”

Detta var klienten som satte mig på spåret angående narcissister som jag djupdykt ner i sedan med både värdefulla och smärtsamma insikter som följd. TACK. Namnet är och förblir – Mrs H!

Erica Hansen, Företagsledare

”Jag kan varmt rekommendera Inge-Mo som coach, jag upplever henne som ambitiös, kompetent och noggrann.”

Kerstin Ö

”Tack! Vilken suverän presentation av dig och det du erbjuder. Fakta och din egen kunskap och erfarenhet finns med hela tiden. Läste e-boken (om Narcissism). Hur mycket människor utsätter sig för i möte med personligheter som inte har de minsta skrupler utan drivs av hybris och ego. De har rätt att utnyttja andra och känner inte skuld utan allt ansvar går att lägga på andra.”

Johan Waak, HR-specialist

”Coachingen har känts bra och givit mig möjlighet att reflektera o komma till insikter. Dokumentationen har varit mycket bra och den information du mejlat har varit toppen.”

Janicke Blomsnes, VD Blomsnes Development

”Inge-Mo är oerhört engagerad och kompetent. En av hennes fremste styrkor är att hon skapar et utrymme for kreativitet och reflektion. Hon hjälp mig till insikt och lärande genom att använda verktyg och tekniker som kraftfulla frågor, tystnad, metaforer eller övningar. Hon är mycket lydhörd och vågade att utmana mig något som jag tycker om då det skärper min förmåga att tänka om. Med dom rätte frågorna gick jag från klarhet till klarhet under våra samtal.”