GDPR

Företaget iMo Coaching ägs och drivs av Inge-Mo Haraldh sedan 01.07.2019

Enligt GDPR och ICFs etiska riktlinjer – efter avslutad coaching ser jag till att inom en månad:

Gmail – elektronisk kalender – allt möten raderas
Gmail – kontakter – all information raderas
Gmail – e-postmeddelanden – alla raderas
Textmeddelanden från mobilen raderas
Anteckningar för hand – går i dokumentförstöraren

Dina uppgifter kommer att finnas kvar efteråt i:

Excel-listan över coachade timmar
Klientens för- och efternamn samt mejladress, antal timmar, Pro Bono eller betald, livs- eller ledarskapscoaching, första samt sista datumet som jag kan behöva bevisa vid ett eventuellt stickprov inför min fortsatta certifiering för PCC – 500 timmar hos ICF – International Coach Federation. Uppgifterna får inte användas i något annat syfte än att styrka att coaching skett enligt överenskommelsen. Du kan komma att bli kontaktad för att verifiera att coachingarna ägt rum.

Min personliga Excel-lista för marknadsföring
Klientens för- och efternamnmejladresspresentationsnummer, samt coaching eller hälsorådgivning. Från denna lista kan du när som helst bli borttagen om du vill det. SMS:a gärna till 0722-00 48 97 så jag direkt ser det. Du kommer att få en bekräftelse per mejl om borttaget namn från marknadsföringslistan. Jag varken säljer eller ger bort e-postadresser.

GDPR – ”Dataskyddsförordningen, eller allmänna dataskyddsförordningen, är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.”