Vem är jag?

OM
Inge-Mo Haraldh

BAKGRUND
Finlandssvenska. Från springflicka, maskinskriverska & telefonist i Helsingfors till kontorist & sekreterare i Sverige. Egenföretagare i tio år som föreläsare, moderator, utbildare samt projektledare för sju kompetensprojekt, fem med EU-stöd. Hade personal- och budgetansvar. 15 år som ledningsassistent, internationella chefer och kolleger, från börsnoterade till små företag, oftast med roller som IT-koordinator, Expat Services, Office-, HR-, Event- och Travel Manager. EHS – Environment & Health & Safety Manager; arbetsmiljö, kameror, skyddsutrustning, vakter, Polisen, utryckningar, bilar samt krisplaner för åtta köpcentra i Sverige. Medgrundare & riksorförande för en sekreterarorganisation med 800 medlemmar på 90-talet – SSIO.
Startade på nytt ett eget företag samma dag som jag gick i pension sommaren 2019. Började med två hälsoutbildningar på hösten – en på Masesgården, en i Skåne. Sedan kom Covid så jag fortsatte med fyra coachutbildningar och sedan två till.

MINA TRE HUVUDOMRÅDEN
Diplomerad Coach, ledarskapscoach, Transformational Coaching, 2020
ICF-Associate Certified Advanced Coach, ACC, januari 2021
Certified Solution Focused BRIEF Coach, September 2021 – via Danmark – Lösningsfokuserad Coaching
Certified PQ-Coach Emotional & Mental Training, September 2021 – via USA
Certifierad Hälsocoach & Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare, vintern 2019
Certifierad Handledare i Sorgbearbetning, 2020

Jag har länge varit intresserad av hälsofrågor, sorgbearbeting och coaching. Sedan 2020 är jag utbildad inom alla tre.Stolt ägare av en second-hand Desigual kappa.
Foto: John Cooke. Plats: Gröndal, utanför Stockholm. Hittad via Blocket.

VILKA JAG VÄNDER MIG TILL

COACHING:
Ledarskapscoaching – mellanchefer & ledare med budget- och personalansvar, samt de med stort ansvar men inte lika mycket befogenheter, t ex projektledare och KAM. Utveckling av dig själv, ledarskapet och rollens mångsidighet. Stöd i förändrings-, förbättrings- och målsättningsarbete.
Livscoaching – hur hantera förändringar, förbättringar, förnyelser och utmaningar på ett starkare sätt. Sätta gränser, självkänsla och -förtroende. Inkl PQ-Coaching – emotionell och mental träning.
MyMapping är en hel och gedigen kartläggning på 12 gånger – personlighet, egenskaper, styrkor & svagheter, värderingar m m.

Hälso-, kost- och näringsrådgivning: Personer som är intresserade av att arbeta med att förbättra sin hälsa i olika steg. Kost, sömn, träning/rörelse, andning, stresshantering, balans, näringsbrister eller -överskott. Säljer varken snabb- eller mirakelkurer, bantningspreparat eller dyra specialtillskott. Vilka behov behöver du hjälp med? Jag jobbar främst med ALP och AIP genom ett ACT-tänk (Acceptance Committment Training.)

Sorgbearbetning: Personer som gått igenom förluster (inte bara dödsfall) och behöver och vill bearbeta, reda upp, sortera och avsluta ouppklarade delar mha ett välbeprövat program – 40 år i USA, 20 år i Sverige. En hel del tid avsätts på var och ens unika relations- och förlustdiagram samt en av mig utformad mall för livsinventering. 8 gånger på plats á 1.5-2 timmar. Läsning av boken innan samt hemarbete tillkommer.

Commitment-Sparring Partner / Accountability Coach: Korta samtal mha Solution Focused BRIEF Coaching & Nudging för att hjälpa till att planera klientens veckopunkter, åtaganden och prioriteringar; både privat och arbetsmässigt. Bolla idéer, hantera kost & hälsa, balans, familjeliv, utmaningar och problem på jobbet, vrida & vända en fråga på djupet för att hitta alla för- och nackdelar, målsättningsdokument 1-2-3-4, finna och fira vinster, dra lärdomar, öka bemästringskontot samt bli peppad att fortsätta. Någon som står på din sida och finns för dig. Vanligen 15 min/vecka eller så länge/ofta du behöver.

HUR
Online coaching via Zoom.
Personlig rådgivning inom hälsa, kost och näring, inkl vissa tester, Södermalm.
Privat eller gruppsorgbearbetning enligt en 40-årig amerikansk strukturerad modell, Södermalm – åtta gånger på plats.
Vid varje tillfälle ingår dokumentation för vidarereflektion, fördjupning och träning.
När du köper ett Coachings- eller rådgivningspaket tar det första och det sista samtalet ca 1,5 timmar (ingår i priset.) I resten av fallen är det en full timme.

GARANTIER
Du får ett 30 minuters förcoachingssamtal kostnadsfritt för diskussion om upplägg, om dig, mig och om det jag kan och erbjuder kan passa dig och dina behov. Uppskattat tidsbehov och tydligt pris för timmar/paket, samt villkor för betalning. Gillar ordning och raka besked 🙂
Om du köpt ett Coaching- eller rådgivningspaket och inte är nöjd, får du resten av pengarna tillbaka efter en genomgång där vi diskuterar vad som fattats. Det samma gäller om jag kommer till insikt att jag inte är rätt person för dig. Jag kommer förstås att försöka hjälpa dig hitta någon annan i mitt nätverk eller utanför som passar dig bättre.
Du får en skriftlig tvåsidig överenskommelse med allt vad som gäller innan vi påbörjar coachingen/rådgivningen.
Du betalar i förskott – swish, bankkonto, per timme/fyra kvartar för en månad eller för ett paket.
Accountability Partner gäller om det passar dig 15 min*4 per månad = en timme, förskottsbetalning en månad i taget. Du använder mig så länge du har behov. Har du ett annat behov, återkom gärna så diskuterar vi.